Een warme, relatief kleine school als Trinitas Gymnasium is een ideale omgeving voor een vak als filosofie. Immers, je moet je veilig voelen om jezelf open te stellen en zelfkritisch te durven zijn, meent filosofie docent Ferial Saatchi. “Thema’s als emancipatie, rechtvaardigheid en identiteit in het algemeen zijn enorm actueel.”

Toen Ferial zes jaar geleden begon met filosofieles op Trinitas was het nog onderdeel van het vak levensbeschouwing. Inmiddels staat het op eigen benen en kunnen leerlingen er eindexamen in doen. Dat laatste betekent dat zij in de bovenbouw drie uur filosofie per week krijgen. “Leerlingen zelf hebben zich daarvoor hardgemaakt”, zegt Ferial met gepaste trots.

Leerlingen zelf hebben zich daarvoor hardgemaakt

Gedrevenheid

Filosofie is een populair vak op Trinitas Gymnasium. Dat heeft volgens Ferial te maken met de grote maatschappelijke discussies die volop spelen en jongeren vooral bereiken dankzij social media en influencers. Denk aan emancipatiebewegingen, zoals Black Lives Matter, maar ook aan zoiets als ‘zingeving’, in een tijd waarin corona het leven zo heeft uitgeknepen. “Leerlingen willen daarover praten en zijn bereid hun eigen rol te onderzoeken. Er is een bepaalde gedrevenheid.”

Dat ligt volgens Ferial ook aan het type school dat Trinitas is. Een gemoedelijke school waarin leerlingen zichzelf kunnen zijn en betrokken zijn bij elkaar. Maar ook ambitieus, een plek waar je de lat hoog mag leggen.

Ferial plaatst de hedendaagse thema’s in een filosofische context. “Ik neem leerlingen mee in de geschiedenis van de filosofie, laat ze kennismaken met de grote filosofen en de grote filisofische vraagstukken en leg steeds weer verbindingen naar hun belevingswereld. Maar vooral daag ik ze uit om kritisch en analytisch te denken en met elkaar in gesprek te gaan. Niet voor niets staan tafels en stoelen bij mij in een U-vorm.”

En als je verder kijkt, is het ook een houding waarvan je veel plezier hebt in het hoger onderwijs.

Aan andere vakken koppelen

Het is natuurlijk preken voor eigen parochie, maar Ferial hoopt dat het filosofische gedachtengoed ook meer aan andere vakken gekoppeld zal worden. “Het onderzoekende, analytische denken, waarin je kennis creëert in plaats van reproduceert, kan een toegevoegde waarde zijn voor natuurkunde, geschiedenis biologie, noem maar op. En als je verder kijkt, is het ook een houding waarvan je veel plezier hebt in het hoger onderwijs.”

Verhalen