Het Baken Almere

Het Baken maakt onderwijs persoonlijk. Daarvoor heb je leerkrachten nodig die niet alleen houden van kennis en vaardigheden overdragen, maar ook begaan zijn met de jongeren in hun klas. Kun je een band met ze opbouwen, hoe zitten ze in hun vel? Bij Het Baken ben je eerst ‘mens’, dan ‘meneer’ of ‘mevrouw’. We geven je veel ruimte om je rol als docent naar eigen inzicht in te vullen.

Dat kan ook lastig zijn, je moet op jezelf en je intuïtie vertrouwen. Als je wilt kun je altijd een beroep doen op je collega-leerkrachten. Bij Het Baken zijn we er ook voor elkaar. Daarnaast bieden we je allerlei professionele ontwikkelingsmogelijkheden. Sparren met jongeren vinden wij het mooiste dat er is. Als jij dat ook vindt, hebben we je er graag bij op Het Baken.

Organogram

Het organogram is een actuele weergave van de organisatiestructuur van Het Baken Almere.

Bekijk het organogram

Jaarverslag 2020

Ik bied u graag het jaarverslag van 2020 aan. Een jaar dat vrijwel geheel werd gedomineerd door de wereldwijde COVID 19 pandemie. Deze pandemie heeft een hele grote impact gehad op het onderwijsproces op onze scholen en heeft een grote mate van flexibiliteit van onze leerlingen en medewerkers gevraagd.

De vijf Baken scholen zijn er in geslaagd om de continuïteit van het onderwijsproces zo goed mogelijk te waarborgen. Door de grote inzet en betrokkenheid van al onze medewerkers is het gelukt om in een relatief korte tijd volledig over te schakelen van fysiek onderwijs naar online onderwijs. Een voordeel hierbij was dat de voor het geven van online lessen benodigde ICT infrastructuur op de scholen aanwezig was en ook snel en flexibel kon worden opgeschaald.

Het schooljaar 2019/20 is ondanks alle beperkingen op een goede wijze afgerond en met goede eindexamenresultaten op alle Bakenscholen. Het schooljaar 2020/21 is gestart met fysiek lesgeven op de scholen al was dit wel met een flink aantal beperkende maatregelen vanwege mogelijk besmettingsrisico’s. Vanaf 15 december 2020 zijn door het landelijk oplopen van het aantal besmettingen de lessen weer grotendeels online gegeven. Alleen de lessen aan de eindexamenleerlingen en de praktijklessen zijn grotendeels fysiek op school gegeven.

In 2020 zijn wij ondanks de grote inspanningen die nodig waren om de continuïteit van het onderwijsproces te waarborgen verder gegaan met de uitwerking en implementatie van het in 2019 vastgestelde Strategisch Beleidsplan: ‘Ruimte voor groei’. Een plan dat voor de komende jaren (2019-2023) richting geeft aan de ontwikkeling van Het Baken Almere.

2020 is gelukkig ook een jaar geweest waarin in een heleboel opzichten een positieve voortzetting te zien is van de voorafgaande jaren: verdere groei van het aantal leerlingen, een consolidatie van de financiële positie, een verbeterde huisvestingssituatie.

“Ieder mens heeft recht op een eigen plek en een zelfgekozen pad”. Een belangrijk uitgangspunt binnen de strategie. Met de leerling en zijn of haar onderwijsbehoeften als stralend middelpunt. Goed onderwijs is meer dan het volgen van lessen en het behalen van (hoge) cijfers. Goed onderwijs gaat over persoonlijke talenten ontdekken en ontwikkelen, verantwoordelijkheid leren nemen voor de eigen toekomst en een plek vinden in een steeds veranderende wereld. We gaan graag samen met onze leerlingen op pad, met de waarden respect en naastenliefde als kompas.

Onze vijf scholen spelen hierin een belangrijke rol. Het is onze ambitie om in gezamenlijkheid ons onderwijs passend te maken voor elke leerling in Almere. Met maatwerk, talentontwikkeling en brede vorming op ieder niveau. Zodat leerlingen niet alleen met een diploma de school verlaten, maar ook goed voorbereid zijn op hun positie in de maatschappij. We werken hierbij nauw samen met andere scholen, instellingen en de gemeente. Met elkaar streven wij er naar om het onderwijs in Almere steeds beter te maken.

Kitty Oirbons,
Bestuur Het Baken Almere

Jaarverslag 2020
Lees meer

Raad van toezicht

De Raad van Toezicht van Het Baken Almere bestaat uit zes personen. Zij stellen zich graag aan u voor: