Het Baken Almere

Het Baken maakt onderwijs persoonlijk. Daarvoor heb je leerkrachten nodig die niet alleen houden van kennis en vaardigheden overdragen, maar ook begaan zijn met de jongeren in hun klas. Kun je een band met ze opbouwen, hoe zitten ze in hun vel? Bij Het Baken ben je eerst ‘mens’, dan ‘meneer’ of ‘mevrouw’. We geven je veel ruimte om je rol als docent naar eigen inzicht in te vullen.

Dat kan ook lastig zijn, je moet op jezelf en je intuïtie vertrouwen. Als je wilt kun je altijd een beroep doen op je collega-leerkrachten. Bij Het Baken zijn we er ook voor elkaar. Daarnaast bieden we je allerlei professionele ontwikkelingsmogelijkheden. Sparren met jongeren vinden wij het mooiste dat er is. Als jij dat ook vindt, hebben we je er graag bij op Het Baken.

Organogram

Het organogram is een actuele weergave van de organisatiestructuur van Het Baken Almere.

Bekijk het organogram

Jaarverslag 2021

Met trots bied ik u het bestuursverslag en de jaarrekening  over het jaar 2021 aan. Een jaar van tegenstellingen: van
grote lijnen en kleine stappen, van koele cijfers en dagelijks leed, van niet vooruit lijken te komen en krachtig
‘omdenken’.

Wat hebben we ongelooflijk veel gedaan en wat hebben we grote stappen gezet! Dat kunt u allemaal teruglezen in
dit bestuursverslag. Minder zichtbaar en moeilijker vast te leggen is het beeld en het gevoel van dag tot dag gewerkt
te hebben. Niet te ver vooruit kijkend want alles kan morgen weer anders zijn en toch ook willen anticiperen.
Kortom, de coronapandemie heeft ons ook in 2021 parten gespeeld.
We hebben, al met al, goede resultaten bereikt. Daar staat tegenover dat achter ‘de cijfers’ individuen zitten, een
leerling, een medewerker. We hebben veel meegemaakt met elkaar. We weten ook dat we de komende jaren de
effecten hiervan steeds weer tegen zullen komen, ook in ‘de cijfers’.

We hebben veel geleerd afgelopen jaar. Niet volgens ‘het boekje’ maar volgens ons eigen script. Dat is dan weer
mooi en daar ben ik trots op.

Ik wens u veel leesplezier!

Kitty Oirbons,
Bestuur Het Baken Almere

Download Jaarrekening 2021

Raad van toezicht

De Raad van Toezicht van Het Baken Almere bestaat uit zes personen. Zij stellen zich graag aan u voor: