Het Baken Almere

Het Baken maakt onderwijs persoonlijk. Daarvoor heb je leerkrachten nodig die niet alleen houden van kennis en vaardigheden overdragen, maar ook begaan zijn met de jongeren in hun klas. Kun je een band met ze opbouwen, hoe zitten ze in hun vel? Bij Het Baken ben je eerst ‘mens’, dan ‘meneer’ of ‘mevrouw’. We geven je veel ruimte om je rol als docent naar eigen inzicht in te vullen.

Dat kan ook lastig zijn, je moet op jezelf en je intuïtie vertrouwen. Als je wilt kun je altijd een beroep doen op je collega-leerkrachten. Bij Het Baken zijn we er ook voor elkaar. Daarnaast bieden we je allerlei professionele ontwikkelingsmogelijkheden. Sparren met jongeren vinden wij het mooiste dat er is. Als jij dat ook vindt, hebben we je er graag bij op Het Baken.

Organogram

Het organogram is een actuele weergave van de organisatiestructuur van Het Baken Almere.

Bekijk het organogram

Jaarverslag 2022

De start van 2022 kenmerkte zich door het weer langzaam open gaan van de samenleving na een lockdown in de laatste maanden van 2021. Vanaf 10 januari mochten we, gelukkig, weer ‘gewoon’ onze leerlingen ontvangen. Wat het begin leek van een periode van herstel, hoop en samen leuke dingen doen, werd weggevaagd door de wrede inval van Rusland in Oekraïne. Wat onmogelijk leek, is toch gebeurd, een oorlog in Europa met dramatische gevolgen: wereldwijd, voor onze samenleving en dus voor onze leerlingen en medewerkers. De opdracht voor de scholen om zorg te dragen voor het weer op de rit krijgen van het onderwijs en leerlingen weer vertrouwen geven in zichzelf zodat ze weer met plezier aan de slag gaan, vond voor velen plaats in een context van (economische) onzekerheid en gevoelens van onveiligheid. Ik heb veel respect voor de wijze waarop iedereen binnen Het Baken Almere deze opdracht heeft opgepakt.

De Oekraïense vluchtelingen die naar Nederland komen stellen veel steden, zo ook Almere, voor een stevige opdracht. De Almeerse schoolbesturen hebben, samen met de gemeente, snel en in goed overleg zorggedragen voor een onderwijsaanbod. Dat heeft, vooral voor de besturen in het primair onderwijs (waar de meeste kinderen naartoe zijn gegaan) een grote druk op scholen gelegd, mede door het grote lerarentekort in Almere. Het Taalcentrum heeft in Almere de regie op het onderwijs aan deze kinderen en de uitvoering daarvan. Voor het voortgezet onderwijs is de daar aanwezige capaciteit vooralsnog voldoende gebleken.

In 2022 zijn veel maatschappelijke onderwerpen nadrukkelijker op de agenda gekomen, zoals armoede, kansenongelijkheid en veiligheid. Voor Het Baken Almere als onderwijsorganisatie belangrijk om zich daartoe te verhouden. Niet alleen omdat scholen een ‘maatschappij in het klein’ zijn. Ook onze opdracht, om leerlingen te ondersteunen in hoe ze zich tot deze en andere maatschappelijke vraagstukken kunnen verhouden, wordt steeds belangrijker. Dat doet een beroep op onze professionaliteit, op hoe we ons onderwijs vormgeven, hoe we onze middelen inzetten én hoe we ons daarover verantwoorden. Op al deze gebieden hebben we het nodige gedaan in 2022, daarover leggen we verantwoording af in dit bestuursverslag. In dit verslag hebben wij uiteraard de maatschappelijke thema’s uit de brief, die wij op 8 november 2022 hebben ontvangen van Minister D. Wiersma, mede als uitgangspunt genomen.

Aandacht voor onze professionaliteit, de ontwikkeling en kwaliteit van ons onderwijs, een passende inzet van onze middelen én onze verantwoording over dit alles blijft ook in 2023 leidend. Temeer omdat de (maatschappelijke) condities waaronder we dat doen complex zijn. Ik denk dat we daar in 2022 een goede basis voor hebben gelegd.

Kitty Oirbons
Bestuur Het Baken Almere

Download Jaarrekening 2022

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Het Baken Almere bestaat uit vijf personen. Zij stellen zich graag aan u voor: