Onze missie en visie

Bruisend, kleurrijk en divers; dat is Almere. Het Baken is een afspiegeling van die samenleving. Elke leerling heeft zijn eigen verhaal. Het maakt het onmogelijk om onderwijs in een algemene vorm te gieten. Maatwerk is vereist. Wij maken onderwijs persoonlijk.

Zoals in elke samenleving, zijn er ook in de ‘micromaatschappij’ die Het Baken is omgangsvormen en gedeelde normen en waarden. Onze schoolcultuur berust op respect en naastenliefde. We kijken naar elkaar om, leren van en met elkaar, geven elkaar de ruimte en spreken elkaar aan. Ook in de bewustwording van een nieuwe generatie wil Het Baken een lichtend voorbeeld zijn.

Een leerling brengt de wereld de school in en de school de wereld in. Ons onderwijs is geslaagd als we die wisselwerking op een veilige en inspirerende manier begeleiden en jongeren afleveren, die niet alleen hun plek vinden in de samenleving, maar er ook een bijdrage aan leveren.

Onze kernwaarden

Respect
Naastenliefde

Goed onderwijs ontstaat in het samenspel tussen leerling en leerkracht. Actie zorgt voor reactie. Als een docent leerlingen positief benadert en oprecht aandacht geeft, geven leerlingen dat terug. We zijn ons bewust van dit effect en handelen ernaar. We zien respect en naastenliefde als voedingsbodem voor persoonlijke groei van onze leerlingen.

Onze ambities

Je wordt bij ons gezien en serieus genomen; we zien de mogelijkheden die in jou (sluimerend) aanwezig zijn. Wij helpen je ze te vinden en te ontwikkelen.

We beoordelen je op je gedrag en niet op wie je bent. Jij mag er zijn als persoon, je mag anders zijn en anderen weten zich door jou gewaardeerd.

We leren je samen te leven in een omgeving die diverser wordt. Je leert balans te vinden tussen de vrijheid van woord en daad en verantwoordelijkheid voor de toekomst en de ander.

Wij zijn succesvol als alle leerlingen met een passend diploma onze scholen verlaten, zich als persoon hebben leren kennen en ontwikkelen en geleerd samen te leven met anderen.