De vijf Bakenscholen

Het Baken Almere is een interconfessioneel schoolbestuur met een protestants-christelijke en Rooms Katholieke grondslag. De Bakenscholen staan open voor jongeren van alle levens- en geloofsovertuigingen. Respect en naastenliefde staan hoog in het vaandel. In deze roerige tijd zijn de normen en waarden van de één niet die van de ander. Op onze scholen leren jonge mensen met verschillende achtergronden elkaar te begrijpen en respecteren. We staan midden in de maatschappij en willen verbinden. Onze vijf scholen spelen zo een belangrijke rol in de bewustwording van een nieuwe generatie. Hierin trekken we samen op: “vijf scholen, één familie”.